آخرین خبر از سرنوشت خواننده ایرانی جنگ اوکراین!

12229 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، آخرین اخبار از سرنوشت مازیار فلاحی خواننده ایرانی جنگ اوکراین! این نشان می دهد که او تصمیم گرفته زیاد حرف نزند و از سیاست سکوت استفاده کند.

مازیار فلاحی که در اوایل دهه 1990 مشهور بود، در جستجوی صلح عازم اوکراین شد، اما با شروع جنگ، بر اساس قانون عمومی دولت مبنی بر ممنوعیت خروج مردان از کشور، قصد داشت اوکراین را ترک کند. برای مبارزه با روسها، با آن روبرو شد.

هنوز مشخص نیست که او پس از ترک این سمت چه خواهد کرد.

هر مرد با تابعیت اوکراینی که کشور را ترک می کند. در رفتن؛ جنایت انجام شده و در دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد.

پایان /

  جزئیات بودجه 1401/ حداقل دستمزد سال آینده 4.5 میلیون تن خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید