آدرس اشتباه پزشکان به دولت اصلی!

13279 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، آدرس اشتباه محمد طبیبیان یکی از طراحان سیاست های تعدیل اقتصادی در دولت رفسنجانی به دولت اصلی! باید در نظر گرفته شود.

طبیبیان در گفت و گو با خبرنگار جمهوری اسلامی و با انتقاد از عمل جراحی اقتصادی دولت سید ابراهیم رئیسی گفت: جراحی اقتصادی از بودجه شروع می شود، با کاهش هزینه های دولت در وهله اول، قطع بودجه مجلس، هیات امنا، ریاست جمهوری. … کاهش بودجه سازمان های تبلیغاتی. کار آنها نتیجه مثبتی ندارد … کاهش و حذف رده های خاص افراد تأثیرگذار … کاهش بودجه مراکزی که هیچ گاه کارشان هزینه نبوده – تحلیل سود یا سودآوری.

در واقع به گفته پزشکان، اقتصاد کلان کشور اولویت جراحی اقتصادی نیست، بلکه گرفتار شدن در داخل بوروکراسی دولتی اولویت جراحی اقتصادی است! که آشکارا اشاره ای نادرست به دولت سیزدهم است. زیرا اگر اقتصاد کلان ایران اصلاح نشود اقدامات بخشی جواب نمی دهد.

پایان /

  لیست انواع سردخانه به همراه راهنمای خرید

دیدگاهتان را بنویسید