آغاز چرخه بحران شرق و غرب

همزمانی سفر زلنسکی به آمریکا و بازدید پوتین از مجتمع صنعتی نظامی روسیه این تصویر را در ذهن تداعی می کند که بحران اوکراین هنوز به پایان نرسیده است و ممکن است تا دهه آینده به ثبات نسبی نرسد. بسیاری بر این باورند که بحران اوکراین نه تنها فرسایشی و طولانی خواهد بود، بلکه به دیگر مسائل بین المللی و دیگر مناطق جهان نیز سرایت خواهد کرد.

در سال 2024 با فاصله ای چند ماهه، انتخابات ریاست جمهوری در روسیه، آمریکا و اوکراین (و همچنین در ایران) برگزار می شود.

بنابراین بحران اوکراین به نوعی از موضوع اوکراین و روسیه به موضوع روسیه و آمریکا تغییر می کند. این تغییر وضعیت به نوعی معادله کامل سیاستمداران اوکراینی است.

سیاستمداران اوکراینی معتقدند تا جایی که بحران اوکراین با مشکلات داخلی و خارجی آمریکا گره خورده باشد، احتمال آسیب و شاید خروج روسیه از میدان نبرد افزایش می یابد. پوتین در چندین سخنرانی تکرار کرد که آمریکا به اوکراین مانند افغانستان، لیبی یا عراق به عنوان میدانی برای تخلیه فشار نظامی-سیاسی خود نیاز دارد، زیرا تنها با این ابزار می تواند در سیاست داخلی و خارجی اجماع ایجاد کند.

آمریکا با برنامه ریزی بلندمدت اوکراین را به ابزاری ضروری ضد روسی تبدیل کرده است و قطعا استفاده از این ابزار موقتی و محدود نخواهد بود. سفر رئیس جمهور اوکراین به آمریکا در واقع تلاشی از سوی واشنگتن برای اثبات رهبری جنبش جهانی علیه روسیه بود. واشنگتن با طرح قبلی در تلاش است تا بحران اوکراین را طولانی تر کند تا مسکو در نتیجه فشارهای طولانی مدت جهانی مجبور شود خود را با شرایط غرب وفق دهد.

  احتمال مشارکت ایران در یک توافق مهم اقتصادی و تهدید مافیای داخلی

آغاز چرخه بحران شرق و غرب

مسکو مهم ترین راهبرد مقابله با این جریان را فتح سرزمین های جدید می داند و می کوشد پیروزی خود را در «میدان» و شکست غرب را ثابت کند، هرچند آگاه است که در عرصه رسانه ای شکست خورده و در عرصه اقتصادی آسیب دیده است. . ، بسیار دیده است

سیاستمداران اوکراینی آنقدر روی آسیب رساندن به روسیه متمرکز شده اند که فراموش کرده اند سرزمین آنها به یک زمین بازی ابرقدرت تبدیل شده است و در نهایت اوکراین و مردم آن برای همیشه رنج خواهند برد.

واقعیت این است که حتی اگر جنگ امروز متوقف شود، بهبود اوکراین ده ها سال طول می کشد. وام های چند میلیارد یورویی فعلی که به اوکراین داده شده صرف جنگ شده است و کوچکترین کمکی به اقتصاد اوکراین نمی کند.

در حال حاضر نخبگان کشورهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دنبال معادله ای هستند تا بتوانند از یک سو از تبدیل شدن سرزمین خود به زمین بازی ابرقدرت ها جلوگیری کنند و از سوی دیگر منافع ملی را بر اساس آن تضمین کنند. استقلال در دهه 1990 به دست آمد.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید