آمارهای جالب از منشا گرد و غبار اخیر

7487 خبر اولیه

به گفته ویراستاران، آمارهای جالبی از منشأ ریزگردهای اخیر منتشر شده است که با آمارهای قبلی کاملاً متفاوت است، به طوری که «علیرضا شهیدی» در میزگردی درباره عوامل مؤثر در افزایش ریزگردها گفت: «قبل از گرد و غبار بود. کلی منشاء خارجی داشت، اما طوفان گرد و غبار اخیر که بیشتر استان ها را تحت تاثیر قرار داد، نشان داد که بیشتر گرد و غبار موجود در هوا منشأ داخلی دارد. تحقیقات ما نشان داد که 30 درصد گرد و غبار منشأ خارجی دارد و 70 درصد باقی مانده منشاء خارجی دارد. درصد منشاء داخلی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نگاهی به تهران و حومه نشان می‌دهد که ریزگردها شهر را از فرودگاه امام خمینی (ره) تا بخش‌هایی از شهریار احاطه کرده‌اند و همین امر باعث بالا آمدن گرد و غبار در آسایش می‌شود و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مردم.

پایان /

  اقساط وام مسکن چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید