آمار وزارت کشاورزی کشور پرورش دهندگان / رئیس

11061 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، کار جدید وزارت کشاورزی کشور کشاورزان باعث می شود ضعیف ترین و مفیدترین قشر جامعه دچار فقر مطلق شده و منبع درآمد خود را از دست بدهند.

رضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: توزیع گوشت تنظیم بازار با میانگین قیمت 85 هزار تن (ران و سر) برای گوشت گوسفند و 95 هزار تن برای گوشت گاو آغاز شده و این محصول به صورت 1.5 توزیع می شود. تا بسته های 2 کیلوگرمی بدون محدودیت تمامی صنوف، فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های توزیع، مدیران شهری می توانند برای تهیه گوشت با قیمت (توزیع) از 79 تا 80 هزار تن گوسفند و 90 هزار تن گوشت گاو مراجعه کنند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران به طرز عجیبی گفت: این گوشت منجمد و تولید داخل است و محدودیتی برای توزیع این محصول در بازار وجود ندارد.

قیمت گوشت قرمز در سال 1392 به قیمت 30 هزار تن و در حال حاضر به قیمت 85 تا 90 هزار تن به فروش می رسید که به معنای افزایش کمتر از 3 برابری نسبت به 1000 تا 1400 درصد افزایش قیمت سایر گوشت ها است. کالاها نشان می دهد که سیاست جهاد کشاورزی ساداتی نژاد منجر به نابودی کشاورزان ایرانی شده است.

در اقتصاد تورمی، مبارزه با قیمت کالاها به جای کنترل تورم، منجر به نابودی تولیدکنندگان کالاهایی می شود که در معرض سرکوب قیمت قرار گرفته اند.

ساداتی نژاد از لحظه نشستن بر صندلی وزارت جهاد کشاورزی; کاری جز مرغ فروشی، سیب زمینی فروشی و حالا از بین بردن درآمد کشاورزان ایرانی انجام نداده است و البته به موازات این سیاست های مخرب در حوزه مهمی از کشاورزی، این وزارتخانه را به محلی برای اصلاح طلبان تندرو، اخراج کرده است. مسئولان تهران . .

  جزئیات آتش سوزی در بیمارستان روز

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید