آیا درمان اجباری معتادان موفق است؟

شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: این یک مشکل انسانی و کارشناسی است و نمی توان برای همه معتادان یک نسخه تجویز کرد.

به گزارش رجانیوز، محمدامین توکلی زاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، اظهار داشت: موفقیت یا عدم موفقیت درمان اجباری اعتیاد تشخیص پزشکان است و نباید در مورد مواردی اظهار نظر کرد. نیاز به تخصص دارد و این یک تصمیم مدیریتی است.

وی در ادامه تصریح کرد: پزشکان معتقدند که درمان داوطلبانه برای برخی معتادان بهتر است و برای برخی دیگر نیاز به کمک بیشتر دارند و باید مجبور به ترک اعتیاد شوند.

برای همه معتادان نمی توان یک نسخه نوشت!

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: این یک مشکل انسانی و کارشناسی است و نمی توان برای همه معتادان یک نسخه تجویز کرد.

توکلی زاده تاکید کرد: پزشک باید مشخص کند که فرد معتاد می تواند به صورت داوطلبانه مسیر درمان را طی کند یا باید با قرار دادن افراد حمایت کننده در مراکز مناسب مجبور به ترک اعتیاد شود.

وی همچنین افزود: من ترک اجباری را ترک اعتیاد نمی نامم، بلکه این کار نوعی حمایت است و همانطور که گفته شد برخی از معتادان متجاهر باید به این شکل درمان شوند و اعتیاد خود را ترک کنند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران یادآور شد: برخی از معتادان با حمایت خانواده برای ترک اعتیاد خود اقدام می کنند و هزینه این درمان را می پردازند اما فردی که درمان را قبول نمی کند و در خیابان می ماند. و اگر از او مراقبت نشود آسیب می بیند، افراد بیشتری از زخم های باز رنج می برند یا وارد دعواهای خیابانی می شوند و بیشتر آسیب می بینند و چنین افرادی نیاز به روش های درمانی حمایتی دارند تا بتوانند پس از بهبودی به خانواده و جامعه بازگردند.

  چرا واعظ آشتیانی در مبارزه با فساد در فوتبال تنها ماند؟

دیدگاهتان را بنویسید