آیا دستور رئیس جمهور مبنی بر لغو آزادسازی قیمت خودرو درست بود؟

9123 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، چند روز پیش رئیسی با دستور آزادسازی قیمت خودرو را متوقف کرد. تصور این است که رئیس جمهور با این دستور افزایش قیمت ها را متوقف کرده و قیمت ها کاهش یافته است.

عطا بهرامی کارشناس اقتصاد سیاسی در این خصوص نکاتی را بیان کرد.

پایان /

  افزایش 80 درصدی صادرات به کشورهای عضو اکو

دیدگاهتان را بنویسید