آیا کمپین جدیدی برای نخریدن خودروهای ایرانی آغاز شده است؟

10836 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، با توجه به برخی شواهد حاکی از کاهش قابل توجه فروش خودرو، آیا می توان گفت که کمپین جدید عدم خرید خودروهای ایرانی به دلیل نابسامانی بازار راه اندازی شده است؟

اگرچه این احتمال منتفی نیست، اما به نظر نمی رسد اینطور باشد یا حداقل نتیجه گیری روشنی نخواهد داشت، چرا که فروش خودرو از طریق قرعه کشی که تقریباً به نصف قیمت بازار ایران خودرو و سایپا عرضه می شود. به شرکت های خودروسازی آسیب می رساند. این کمپین در واقع برنده فرضی است و بعید است که چندین هزار خریدار این محصولات را نخرند.

تحولات عجیبی در نهادهای قانونگذاری یا خاص مانند شورای تطبیق و شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست های سیستمی مشترک هیات اعزامی به واردات خودرو به وجود آمده است. فضای داخلی و مونتاژ نیز سیاست های مخربی را دنبال می کند که مردم را سردرگم و عصبی می کند و وضعیت نامناسبی را ایجاد می کند که نیاز به اقدام فوری دارد.

در فضای نابهنجار بازار در بهمن ماه که قیمت خودرو به شدت افزایش یافت، رهبر معظم انقلاب وارد عمل شدند و انتقادهای بی سابقه ای از صنعت خودروی کشور کردند که اوج آن بازدید میدانی رئیس جمهور و فرمان هشت نفره ایشان بود. روی ورودی های عجیب متغیرهای مداخله گر تاثیری ندارد و روی همان پاشنه قدیمی می چرخد.

این نوع حمایت از صنعت خودرو که حمایتی نیست و مردم را در مقابل این صنعت قرار می دهد، اثری جز سوزاندن سرمایه اجتماعی ندارد و حتی اگر به کمپین نخریدن خودروی خانگی منجر نشود، باز هم خواهد بود. پیامدهای اجتماعی بدی دارد.

  این افزایش به دلیل کسری بودجه است و نه حذف ارز ترجیحی

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید