ابلاغیه مهم سازمان مالیاتی در مورد اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و مشاغل

13259 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله به نقل از سازمان امور مالیاتی، در اجرای آخرین دستورات رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعتماد مأموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و مشاغل، مجدداً به سازمان امور مالیاتی در خصوص تعیین مالیات برای اصناف تذکر داده شد. کسب و کار. در تراکنش های بانکی از جمله وجوهی که از طریق دستگاه کارتخوان به حساب واریز می شود، برای احراز صحت مطالبات و تعیین مالیات آن ها با رعایت کامل مقررات قانونی به آنها اعتماد کنید، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک و شواهد مثبته خلاف آن را ثابت کنید. ادعای شما.

این امر در مورد مؤدیانی که علیرغم درآمدهای بالا از پرداخت مالیات فرار می کنند و مالیات واقعی خود را پرداخت نمی کنند صدق نمی کند و ادارات امور مالیاتی موظفند این گروه از مودیان را شناسایی و مالیات متعلقه را مطالبه و وصول کنند.

پایان /

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید