ابلاغ الکترونیکی کلیه اسناد مالیاتی از ابتدای شهریور

14812 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، محمد جهانی کیا، مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در مرحله جدید و الحاقی طرح ابلاغ الکترونیکی اسناد مالیاتی که اجرایی شده است. از ابتدای سپتامبر 1401. برای اسناد سیستمی، اعلان الکترونیکی جایگزین اعلان دستی خواهد شد. اوراق مشمول مالیات هستند.

مودیان می توانند بدون مراجعه به ادارات مالیاتی با فعال کردن اطلاعیه الکترونیکی در درگاه ملی خدمات الکترونیکی FTS به نشانی gov.ir.my.tax اسناد مالیاتی خود را دریافت و بررسی کنند.

اسناد مالیاتی این مودیان به صورت خودکار در حساب کاربری آنها بارگذاری شده و پیامک اطلاع رسانی نیز ارسال می شود. مودیان پس از بارگذاری مدارک ده روز فرصت دارند تا با مراجعه به حساب کاربری خود مدارک مشخص شده را مشاهده کنند. بررسی سند در حال انجام است و از این تاریخ مهلت اقدام قانونی مودیان شروع می شود.

جهانی کیا افزود: در صورتی که مؤدی ظرف مدت ده روز برای مشاهده فرم به حساب کاربری خود مراجعه نکند، روز یازدهم تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود. در صورتی که روز یازدهم مصادف با تعطیلات رسمی/تعطیلات عمومی باشد، اولین روز کاری پس از آن تعطیل/تعطیلات رسمی، روز ابلاغ محسوب و بر این اساس مهلت های قانونی پاسخگویی به اسناد مالیاتی در نظر گرفته می شود.

پایان/

  مدیر عامل جیپ مورگان چین را مسخره می کند

دیدگاهتان را بنویسید