ابلاغ سند مشخصات و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی – حافظه مالیاتی

14514 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، به گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخشنامه‌ای از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان «سند مشخصات و مشخصات فنی پایانه‌های ذخیره‌سازی حافظه مالیاتی و اسناد پیوست ” برای استفاده توسط مودیان و شرکت های خدمات مالیاتی مورد اعتماد اعلام شد.

این بخشنامه با هدف ابلاغ ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی – حافظه مالیاتی، در اجرای تبصره (3) ماده (3) قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مودیان مالیاتی در رابطه با سند مشخصات و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی شامل «ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی – حافظه مالیاتی»، «دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی»، «شناسه منحصر به فرد فرمت حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی یکتا» و «دستورالعمل فنی نحوه تماس با سامانه مودیان» تهیه و برای اجرا ابلاغ می شود.

برزگری با اشاره به اینکه این بخشنامه بر اساس مصوبه کمیته راهبری سامانه مودیان با تایید وزارتخانه های محترم اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر شده است، تاکید کرد: در انجام امور مربوط به قانون پایانه های تجاری و در سیستم مودیان، طرف های درگیر باید برای اجرای مفاد آن مشارکت داشته باشند.

لازم به ذکر است سامانه مودیان از تیرماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده و واجدین شرایط می توانند شناسه حافظه مالیاتی را از قسمت عضویت دفترچه کار ویژه خود جهت صدور صورتحساب الکترونیکی کلیه معاملات اقتصادی دریافت کنند. همچنین افراد واجد شرایط می توانند برای اجرای قانون فوق از خدمات شرکت های خدمات مالیاتی مورد اعتماد استفاده کنند. شناسه حافظه مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و از طریق قسمت عضویت در پوشه در اختیار دارندگان پرونده مالیاتی قرار می گیرد که این افراد می توانند برای صدور صورتحساب الکترونیکی خود استفاده کنند.

  شورا، در صورت لزوم، مجلس را تحقیر کرد

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید