اثرات مصوبات ستاد اقتصادی دولت بر بورس / نرخ بین بانکی به دقت بررسی خواهد شد.

6896 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، بر اساس یکی از بندهای مهم مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت، سقف قیمت گاز صنعت پتروشیمی معادل حداکثر قیمت صادراتی 5000 تن و سقف 40 درصدی فولاد تصویب شد. خوراک پتروشیمی و حداکثر 2000 تومان. پیش از این پیشنهاد نرخ گاز صنعتی 100 درصد بود که اکنون به 40 درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، مقرر شد با توجه به فعالیت گسترده شرکت های تولیدی در بورس، این تصمیم کمک های مالی قابل توجهی به شرکت های بورسی ارائه کند.
همچنین در سال 1401 فرمول حقوق مالکیت معادن تغییری نکرد، بنابراین این خبر ممکن است باعث افزایش تقاضا در بین شرکت های معدنی در بورس شود.
لازم به ذکر است بر اساس این مصوبات 10 درصد از وجوه عرضه اولیه سهام دولتی برای بازاریابی اختصاص می یابد که در سال 1401 معادل مالیات نقل و انتقال برای تقویت تثبیت و مبلغ 30000 میلیارد تومان مسترد خواهد شد. تومان برای افزایش صندوق سرمایه برای ثبات بازار اختصاص یابد. این دو خبر می تواند به افزایش جذابیت بازار سهام و بازگرداندن اعتماد سهامداران خرد نیز کمک کند.
انتشار اوراق دولتی در بازار مشروط به ورود 50 درصدی به بازار سرمایه است.
از رئیس سازمان بورس برای حضور در جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم گیری در خصوص انتشار اوراق دعوت می شود. بانک مرکزی نرخ ارز در شش ماه گذشته را 90 درصد نرخ ارز نیما تعیین کرده و همچنین موظف است در بازار بین بانکی و بازار ثانویه با حفظ سقف نرخ سود 20 درصد مداخله کند. در این دو خبر همچنین به بخش مهمی از نگرانی فعالان بازار سرمایه در خصوص فروش اوراق بهادار و افزایش نرخ سود بین بانکی پرداخته خواهد شد.

  تمرینات زمینی، دریایی و هوایی امارات آغاز شده است

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید