اجرای آزمایشی طرح اختصاص سهمیه بنزین به مردم به جای خودرو در 2 منطقه آزاد

8721 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، طرح اختصاص سهمیه بنزین به مردم به جای خودرو که در دو سه سال اخیر به صورت جدی از سوی کارشناسان و مراکز تحقیقاتی مطرح شده بود، در دولت قبل تا سرحد اجرایی شدن آن اجرایی شد، اما اجرایی نشد. اجرا شد؛ دوباره در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

در همین راستا، دولت پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح اختصاص سهمیه بنزین به جای خودرو به مردم در دو منطقه آزاد کشم و کیش را داده است تا در صورت موفقیت، برای تمدید این طرح تصمیم گیری شود.

به گفته ویراستاران، به گفته اکثر کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مردم کشور خودرو ندارند و در نتیجه از یارانه ارزان قیمت بنزین بهره مند نیستند، اختصاص سهمیه بنزین به مردم به جای خودرو به عدالت نزدیک تر است این هست.

پایان /

  56 بیمار عروق کرونر در کشور شناسایی شدند

دیدگاهتان را بنویسید