اجرای مصوبه تعیین وضعیت سربازی برای بازپرداخت وام های سن باروری متوقف شد.

10866 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، با ابلاغ بخشنامه اخیر مبنی بر اینکه اعطای وجوه فرزندآوری به افراد ذکور منوط به وضعیت موضوع مورد استعلام سازمان جذب (طبق بند (ب) ماده 10 قانون کار است. قانون خدمات عمومی)، رئیس کل بانک مرکزی دستور توقف اجرای حکم صادر کرد. بر اساس بخشنامه مذکور هماهنگی های لازم با سازمان وظیفه عمومی برای تسهیل پرداخت وام مذکور به متقاضیان انجام شود.

مقرر شد موضوع در کمیته های تخصصی بانک مرکزی تسریع شود و پس از هماهنگی های لازم با سازمان نظام وظیفه، بخشنامه اصلاحی برای اجرا به شبکه بانکی ارسال شود.

لازم به ذکر است که پیش از این و از سال 1394 بر اساس هماهنگی های انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان وظیفه عمومی، پرداخت کمک هزینه ازدواج و ویژه بیماری از شمول ماده 10 قانون وظیفه عمومی مستثنی شده بود.

پایان/

  10 نکته رهبری برای استفاده بهتر از ماه رمضان

دیدگاهتان را بنویسید