احساس خشم در میان مردم ایران

بر اساس گزارش تحریریه، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) طرح «سنجش خشم مردم ایران» را در اسفند ماه سال 1379 با نمونه 2088 نفر از ساکنان شهری و روستایی به صورت تلفنی انجام داد.

در این مطالعه که نظرات افراد بالای 18 سال را مورد ارزیابی قرار داد، پاسخ دهندگان در سه محور «وضعیت خشم»، «انتساب خشم» و «کنترل خشم» رتبه بندی شدند.

مهمترین یافته های این پژوهش به شرح زیر است:

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، 33.6 درصد از پاسخ‌دهندگان نشان می‌دهند که تا حد زیادی یا کاملاً موافق هستند که «معمولاً به سرعت عصبانی می‌شوند»، 15.2 درصد می‌گویند که اطرافیان آن‌ها را افرادی عصبانی می‌دانند، 23.4 درصد زمانی که شروع به داد و فریاد می‌کنند. عصبانی هستند، 5.1 درصد چیزها را پرت می کنند یا می شکنند، 3.6 درصد می گویند که وقتی عصبانی هستند به طرف مقابل ضربه می زنند، 31.4 درصد می گویند که وقتی دیگران با آنها عصبانی هستند پاسخ می دهند، و 11.3 درصد به احساس عصبانیت از کسی یا چیزی در حال حاضر اشاره کردند.

14347 خبر اولیه

پایان/

  موضع حکیمانه دولت در دیدار با رئیس جمهور/ آیت الله العظمی جوادی آملی: ما با کسی قهر نداریم/ بعد از باخت از غربی ها باید انگشت شمارید/ آیت الله رئیسی: اساس ما تعامل با دنیا به خصوص ماست. همسایه ها

دیدگاهتان را بنویسید