احکام مالیاتی اسلامی بر اوراق بهادار مالی

14483 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای احکام مالیاتی اوراق مالی اسلامی را برای اجرا به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در بخشنامه دکتر داوود منظور خطاب به ادارات امور مالیاتی کل کشور آمده است: احکام مالیاتی مفاد اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و). ، (ط) ، (ی) ، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب نامه 15532 /ت/59779 ح مورخ 4/2/1401. جهت اجرا به هیات محترم وزیران ابلاغ گردیده است.

بر اساس تبصره 4 ماده (9) این مصوبه، حق تعهد پذیره نویسی و کارمزد اولیه دلالان اوراق مالی اسلامی دولتی (نشر سال 1401) مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.

همچنین بر اساس ماده (16) مصوبه مذکور، هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1401 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی صادره توسط دولت و با ضمانت صددرصد (100%). پرداخت آن به عهده دولت بوده و در پاسخ به درخواست افراد از دولت مبنی بر درآمدهای غیر معاف از مالیات از قبیل فعالیت های پیمانکاری، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396، مستقیماً به آنها واگذار می شود. 1366. صرفاً برای افرادی که مدارک فوق الذکر را از دولت دریافت می کنند، به عنوان هزینه مالیاتی واجد شرایط محسوب می شود.

برای مشاهده بخشنامه کامل اینجا کلیک کنید.

پایان/

  کرونا جان 9 هموطن دیگر را گرفت

دیدگاهتان را بنویسید