اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین صحت ندارد/ تصمیمات دولت یک شبه گرفته نمی شود

گروه سیاسی – رجانیوس: علی بهادری جهرمی گفت: بنزین گران نمی شود و تصمیمات دولت یک شبه نیست. البته اگر تصمیمی گرفته شود که بر زندگی جاری و عمومی مردم تأثیر بگذارد، جنبه های مختلف آن سنجیده می شود.

وی ادامه داد: با توجه به این طرح مقرر شد به صورت آزمایشی در جزایر کشم و کیش سهمیه بنزین به جای خودرو به مردم تعلق گیرد و هزینه تحویل نیز معادل نرخ عادی 1500 بوده است. تن برای بنزین و 3000 تن برای بنزین رایگان که هیچ تفاوتی با آن ندارد تعرفه ای در دسترس نخواهد بود.

سخنگوی دولت گفت: در حال حاضر اگر شخصی خودرو نداشته باشد تا زمانی که سوخت سرمایه ملی و متعلق به همه مردم باشد نمی تواند از سهمیه بنزین استفاده کند. اما فردی که مثلا چهار ماشین دارد چهار برابر سهمیه استفاده می کند. البته این روش ناعادلانه است و سهم فردی که توانایی خرید خودرو را ندارد در سوخت قابل مشاهده نیست.

بهادری جهرمی تاکید کرد: اما با این تغییر که به صورت آزمایشی در حال انجام است، هر فردی که خودرو ندارد نیز می تواند سهمیه سوخت با کد ملی خود داشته باشد و با قیمت مناسب به دیگران عرضه کند. بنابراین خبر افزایش قیمت بنزین صحت ندارد.

  مزرعه ماشین! - بررسی های تحریریه رسانه ها

دیدگاهتان را بنویسید