ادامه حضور مستمری بگیران در وزارت راه غیرقانونی است

14210 خبر اولیه

به گفته سردبیران، متن این نامه به شرح زیر است؛
یکی از مفاهیم اساسی و اساسی در اندیشه اسلامی، عدالت است که یکی از دغدغه های اصلی بشریت بوده و مردم همواره برای آن تلاش کرده اند و به همین دلیل، قرآن کریم عدالت اجتماعی را هدف مشترک پیامبران معرفی می کند. .

استناد به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه انسان در فضای عادلانه و ایجاد فرصت های برابر می تواند رشد کند، نتیجه اصل برابری است.

با توجه به مراتب فوق از این مرجع تقاضا داریم در خصوص موارد زیر که از مصادیق تخلفات می باشد اقدام لازم را به عمل آورند، چنانچه به هر دلیلی امکان اقدام از جنابعالی وجود ندارد، به اطلاع جنابعالی می رساند. مراجع قانونی و نظارتی

1- بکارگیری مستمری بگیران به دلیل منع قانونی در خصوص آقای «الف» در معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، «الف» در مرکز نوسازی منابع انسانی، آقای «الف» در معاونت مسکن، د آقای «ی» در. معاونت قضایی، خانم ف” در روابط عمومی، آقای “س” در دفتر وزارت و تعدادی گزینش غیرقانونی و عقد قرارداد با پرداخت حقوق توسط سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی.

2- عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط روسای مرکز نوسازی و منابع انسانی از جمله تاخیر در محل کار و بی انضباطی اداری، استفاده همزمان از پست سازمانی برای 2 نفر.

* نمایندگی خدمات برای کارکنان قراردادی مانند خانم “ف”
* پرداخت غیرقانونی مزایای قانونی به برخی مدیران.
*افزایش مرخصی ذخیره و سابقه کار برای برخی از کارکنان بازنشسته
*کارگزار خدمات خانم “S”.
انتصاب 2 نفر در سطح معاونت و مشاور وزیر به صورت رسمی برای دریافت حقوق و مزایای بیشتر و پاداش بالاتر در پایان خدمت.*

  آمریکا 90 تن سلاح نظامی به اوکراین تحویل داده است

خواهشمندیم اجرای و بررسی مشکلات را توسط کارشناسان بی طرف محول کنید و با خاطیان برخورد قانونی داشته باشید.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید