ارائه خدمات سیستم ماهیگیری از طریق دستگاه های خودپرداز

10010 خبر اولیه

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس اطلاعیه اخیر بانکی، بانک ها با عبارت «عملیات این چک منوط به ثبت، تایید و انتقال به صیادی است، سعی در ارائه خدمات ثبت، تایید و انتقال چک ارغوانی دارند. سیستم. »از طریق دستگاه های خودپرداز و غرفه هایشان.

بر این اساس نحوه دریافت خدمات سامانه ماهیگیری از طریق دستگاه های خودپرداز به شرح زیر است:

الف. نحوه استفاده ناشران چک از خدمات خودپرداز:
صادرکننده چک می‌تواند با یکی از کارت‌های بانک صادرکننده دسته چک به دستگاه خودپرداز بانک مراجعه و پس از انجام مراحل احراز هویت (وارد کردن اولین اطلاعات رمز کارت) و مراجعه به منوی ثبت نام. با درج اطلاعات شماره شناسه شیلاتی 16 رقمی مندرج در چک لیستی که قصد صدور را دارد و بررسی اطلاعات ثابت اولیه چک، با درج تاریخ، مبلغ و مشخصات ذینفع چک، صدور چک را ثبت کند.

* به عنوان مثال در صورتی که چک توسط بانک x صادر شده باشد، متقاضی چک (صادرکننده چک) می تواند با استفاده از کارت بانکی صادره از بانک x و تماس با دستگاه خودپرداز بانک مشخص نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.

ب) نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز:
دریافت‌کننده چک می‌تواند یکی از کارت‌های بانکی را در اختیار داشته باشد و به دستگاه خودپرداز (شرط بانک صادرکننده کارت و ارائه‌دهنده خودپرداز یکسان است) و پس از طی مراحل احراز هویت (وارد کردن اولین اطلاعات رمز کارت) مراجعه کند. و با مراجعه به منوی تایید دریافت / چک انتقال با وارد کردن اطلاعات 16 رقمی در شناسه ماهیگیری مندرج در چک لیست دریافتی و بررسی اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود، عملیات تایید وصول چک / چک انتقال را در مرحله سوم انجام دهید. کشور حزب

  زمان حذف قرعه کشی خودرو اعلام شد

* به عنوان مثال، در صورت تایید چک توسط متقاضی، برای تایید یا حواله به دستگاه خودپرداز بانک x مراجعه می کند، می تواند از کارت بانکی صادر شده توسط بانک x برای تایید یا انتقال چک استفاده کند. این عملیات برای هر چک صادره از شبکه بانکی قابل انجام است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به زودی این خدمات توسط بانک ها از طریق دستگاه های خودپرداز و باجه های بانکی به مردم ارائه می شود.

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید