ارائه گزارش اجرای بودجه 1400 دو ماه زودتر از موعد قانونی توسط وزارت اقتصاد

11198 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، وزارت اقتصاد و دارایی در حالی که طبق قانون بودجه سال 1400 کل کشور موظف بود تا پایان شهریور ماه سال جاری به مراجع ذیربط ارائه شود، گزارش اجرای بودجه را ارائه کرد. برای سال گذشته دو ماه زودتر از موعد قانونی به اداره حسابرسی.

بر اساس این گزارش، بر اساس بند (9) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین در راستای ارتقای شفافیت مالی و انضباط و سودمندی اطلاعات مالی به موقع در تصمیم گیری در امور مالی و اقتصادی، با تلاش و کوشش مستمر در خزانه داری کل کشور، بانک اطلاعات گزارش اجرای بودجه سال 1400 کل کشور دو ماهه تهیه شد. زودتر از موعد مقرر قانونی و ارسال گزارش تفریغ بودجه سال 1400 کل کشور به دیوان محاسبات کشور.

در بند (9) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در راستای رفع نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت نظام تاکید شده است. بخش واقعی
ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی را مکلف کرده است که حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد گزارش عملکرد هر سال مالی را بر اساس بخشها و سهم درآمدها و سایر موارد تهیه کند. منابع وجوه و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوطه و همراه با گزارش گردش وجوه نقد خزانه یک نسخه به صورت همزمان به اتاق حسابرسی و یک نسخه به هیأت وزیران ارائه شود.

  در دستور اجرایی ارزشیابی معلمان 15 خلأ وجود دارد

در عین حال، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است بر اساس قانون بودجه 1400 گزارش اجرای بودجه 1400 کل کشور موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را به مراجع ذیربط ارسال کند. حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید