ارزانی گوشت قرمز کشاورزان را بدبخت کرده است

11822 خبر اولیه

بر اساس بررسی های تحریریه، میدانی و آماری، ارزانی گوشت قرمز کشاورزان را ناراضی کرده است چرا که جریان های تاثیرگذار قیمت واردات انبوه را در هشت سال گذشته سرکوب کرده اند.

رسانه های ویژه به صورت دموکراتیک اعلام کردند که قیمت گوشت به 197000 تن رسیده است، در حالی که گوشت گوسفند از سال 1392 به 30000 تن رسیده و حتی هفت برابر نشده است و میانگین قیمت آن در سال گذشته؛ 5 بار 8 سال پیش در حالی که سایر کالاها در 8 سال گذشته 10 تا 15 برابر قیمت را تجربه کرده اند.

به بهانه رفاه مصرف کننده، قیمت گوشت قرمز را سرکوب کردند و عملاً رفاه تولیدکننده را از بین بردند و باعث از بین رفتن استقلال اقتصادی کشور شدند.

یکی از عجایب سیاست کشور این است که قیمت خودرو سر به فلک کشیده اما چون سود آن به عدد خاصی می رسد وارداتی نمی شود و با کوچکترین افزایش قیمت محصولات کشاورزی چون سود آن به دست دهقان می رسد. ، و سیل واردات آغاز شد قیمت ها سرکوب شده است.

پایان /

  فوری مرحله دوم فروش محصولات ایران خودرو اعلام شد

دیدگاهتان را بنویسید