ارزش سهام عدالت افزایش یافته است

ارزش معاملات 63 درصد از پرتفوی 532 هزار تومانی سهام عدالت به 2 میلیون و 140 هزار تومان رسید.

به گفته رجانیوس، ارزش سهام عدالت 3.8 درصد افزایش یافته است.

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت با 1.5 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و ارزش سبد 50 هزار تنی و یک میلیون تنی و 40 هزار تنی سهام عدالت به 4 میلیون و 66 هزار تن رسید. 1 میلیون و به 4000 تن و 3 میلیون و 25000 تن می رسد.

با احتساب این موضوع ارزش 60 درصدی پرتفوی قابل معامله 532 هزار تومانی سهام عدالت به 2 میلیون و 140 هزار تومان رسید.

89(4) خبر اولیه

  تعابیر رهبرانقلاب از حاج قاسم بی سابقه است

دیدگاهتان را بنویسید