ارزیابی کادر پزشکی برای کنترل عروق کرونر / نقش رئیس جمهور در تهیه واکسن

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مرگ صفر را مرهون تلاش دولت و کادر درمانی دانست.

احمد امیرآبادی فراهانی گفت: تلاش دولت و کادر درمانی و شخص رئیس جمهور برای واکسیناسیون گسترده و مبارزه با بیماری عروق کرونر قلب و کنترل این بیماری قابل قدردانی و قدردانی است.

وی با اشاره به صفر شدن فوتی های ناشی از کرونا در کشور، افزود: این موفقیت مرهون تلاش بی وقفه کادر درمانی کشور است.

امیرآبادی ادامه داد: کنترل تاج و کاهش تعداد بیماران و فوتی ها در کشور حاصل نظارت مجدانه دولت و رئیس جمهور و کادر درمانی کشور است.

عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: رئیس جمهور شخصاً در تماس با روسای جمهور کشورهای مختلف از جمله چین زمینه ورود واکسن به کشور را فراهم کردند و برای مدت کوتاهی دیدیم که هر دو واکسن وارد شده و ما موفق به تولید واکسن شدیم.

منبع: مهر

  انواع آفرهای محرم، صفر، فاطمیه ارائه شده توسط گیلان فود

دیدگاهتان را بنویسید