از بین رفتن جاذبه ها و امتیازات مناطق بدون مالیات بر ارزش افزوده

13290 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی در این جلسه که در وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان این مطلب تاکید کرد: به هیچ وجه موافق نبوده و نیستیم که معافیت این مناطق کاهش یابد، هرچند همه در دنیا وجود دارند که به این سمت می روند تا مناطق آزاد را جذاب تر کنند.

وی با اشاره به الزام دولت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بر اساس قانون بودجه 1401 کل کشور، گفت: نظر کارشناسی ما این است که مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول ارزش گذاری نشوند. مالیات اضافه شده زیرا اساسا مهمترین امتیاز منطقه آزاد معافیت مالیاتی این مناطق است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در واقع تبصره (1) و (3) ماده 17 قانون بودجه سنواتی به گونه ای نوشته شده است که فعالان اقتصادی مناطق تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی باید دو برابر ارزش پرداخت کنند. مالیات اضافه شده

وی گفت: برای رفع این مشکل در هیات وزیران مصوبه ای برای اجرای اصلاحیه ماده 17 تصویب کردیم که در مناطق تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به معضلی بزرگ تبدیل شده است.

خاندوزی ادامه داد: در این قانون، صادرات کالا از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد مشروط به مواردی مانند «بسته بودن»، «مثبت بودن تراز تجاری» و همچنین «هاب» نبودن منطقه مذکور شده است. در حالی که طبق استعلام ما عملاً هیچ یک از مناطق آزاد کشور هر سه شرایط را به طور همزمان ندارند.

وزیر اقتصاد گفت: علاوه بر این در هیچ جای این قانون خرید و فروش کالا در مناطق تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی معاف نشده است، بلکه در ماده 2 آن حتی این معاملات مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است. ساخته شده است.

  افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی

وی در بخشی دیگر از این جلسه در پاسخ به درخواست توزیع عوارض آلایندگی صنعتی در استان ها و شهرستان های میزبان، گفت: این یکی از دغدغه های جدی ماست که چرا مردم در یک شهر باید سختی و آلودگی را تحمل کنند، اما آلودگی او باید هزینه کند. در جای دیگری مصرف شود

خاندوزی گفت: در این راستا کارگروهی در سازمان امور مالیاتی مستقر شده که وظیفه مشخص آن بازگرداندن مالیات های دریافتی صنایع آلاینده به شهرستان محل استقرار آنها است.

وی اعلام کرد: با کمک این کارگروه تمام موارد ذکر شده را بررسی کردیم و بیش از 95 درصد عوارض آلایندگی دریافتی را به خود استان ها برگرداندیم.

خاندوزی افزود: در مورد برخی از صنایع مانند نفت که عوارض آلایندگی یک شرکت شامل دو یا چند استان می شود، قانون پیش بینی کرده است که سازمان برنامه و بودجه با دعوت سازمان امور مالیاتی کمیته ای تشکیل دهد. سهم هر استان را کاهش داده و تقسیم کنید.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید