از خزانه سیاست خارجی برای نشان دادن دیپلماسی خرج نکردیم/ به صهیونیست ها اجازه نخواهیم داد با بازی «باج گیری حداکثری» به ایران ستیزی خود مشروعیت بخشند/ هر دو رویکرد تعامل و تقابل نه اصیل است و نه زشت.

گروه سیاسی – رجانیوس: علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه امروز پنجشنبه 26 خردادماه در جلسه انجمن علمی ایران اسلامی دانشگاه تهران گفت: در ماه گذشته بیشتر به دلیل تلاش های فردی وزارت امور خارجه در منطقه و منطقه است. عرصه های جهانی، دستگاه دیپلماسی برای استفاده حداکثری از همه فرصت های ملی و فراملی برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی.

وی با بیان اینکه راهبرد مدیریت وزارت امور خارجه در دوره کنونی مبتنی بر احیای جایگاه کارکردی وزارت امور خارجه در نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی در حوزه خارجی است، گفت: سیاست خارجی یکی از رویکردهای راهبردی است. . وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم.

معاون وزیر امور خارجه یکی از ویژگی های راهبردی دستگاه سیاست خارجی در دولت سیزدهم را تلاش جدی برای پرهیز از «مصرف بیت المال سیاست خارجی» برای نشان دادن دیپلماسی موفق دانست. برای موفقیت در دیپلماسی حاضر نیستیم اصول و مبانی سیاست خارجی و خطوط قرمز نظام را تحمل کنیم، بلکه هنر دیپلماسی قربانی کردن افراد برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی است.

حفاری ها تاکید کردند که آسیب ساختارشکنی در سیاست خارجی به اندازه ساختارشکنی سیاست خارجی است.

ما در وزارت امور خارجه قویاً به اصل اقدام فعال در حوزه سیاست خارجی معتقدیم و به آن پایبند هستیم و از این رو هرگونه رویکرد تعاملی با «پاداش» متقابل را تشویق می‌کنیم و هر رویکرد متقابل را با «هزینه» منزوی می‌کنیم. گفت. معاون وزیر امور خارجه

وی همچنین به پذیرش تهدید و فرصت جویی در دستگاه دیپلماسی اشاره کرد و گفت: «لغو تهدید» و «حواس پرتی» هر دو روی یک سکه دستگاه دیپلماسی در حوزه سریع، متنوع و گسترده – فراگیر است. توسعه منطقه ای و جهانی است.

  فرانس 24 از فعالیت گروه های تجزیه طلب در نزدیکی مرزهای ایران/تروریست ها خبر داد

باقری با اذعان به این واقعیت که موفقیت در سیاست خارجی منوط به «توافق ملی در حوزه های راهبردی سیاست خارجی» است، گفت: وزارت امور خارجه متعهد به ایجاد «اعتقاد ملی در موضوعات کلیدی سیاست خارجی» است و در عین حال در حال گسترش همکاری های نخبگانی در حوزه سیاست خارجی هستیم. تبیین ابعاد فنی و تخصصی هر یک از موضوعات راهبردی سیاست خارجی و نیز رسانه ها برای ترویج و نهادینه سازی اعتقاد ملی.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشورمان تاکید کرد: در هر کجای دنیا که منافع، امنیت و رفاه ملی ایران مطرح باشد، عقاب دیپلماسی جمهوری اسلامی فورا حضور دارد.

حفاری ها تاکید کردند: ملاک همجواری و دوری با دیگر کشورها شرقی یا غربی بودن آنها نیست و معیار دستگاه سیاست خارجی میزان دوری یا نزدیکی آنها به تامین منافع، امنیت و رفاه ملی است. بنابراین، هیچ رویکردی برای تعامل، معکوس یا زشت نیست.

وی با بیان اینکه ایجاد و تقویت اعتماد سیاسی متقابل پیش نیاز ثبات روابط خارجی است، افزود: وزارت امور خارجه اعتماد متقابل سیاسی را اولویت اول سیاست همسایگی قرار داده است.

** تنوع در تعاملات اقتصادی و تجاری کشورها از ویژگی های دیپلماسی اقتصادی دولت است

معاون وزیر امور خارجه در خصوص ویژگی های دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: «تنوع در تعاملات اقتصادی»، «تنوع در کشورهای تجاری»، «ثبات روابط اقتصادی» و «ابزار روابط اقتصادی» از جمله این موارد است. مهم ترین ویژگی های مهم دیپلماسی اقتصادی در سیاست، این خارجی است که در چند ماه اخیر توانسته آن را در عرصه روابط اقتصادی با سایر کشورها به واقعیت تبدیل کند.

  نمایش کاخ سفید درباره تحریم ایران

وی ادامه داد: بر این اساس، با انعقاد قراردادهای متعدد با کشورها در زمینه ترانزیت و سوآپ انرژی از جمله گاز و برق، تلاش شده است تا از منابع و ظرفیت های سخت و نرم از جمله موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، ژئواستراتژیک منطقه ای استفاده بهینه شود. جایگاه و ترویج ایران اینترنشنال.

حفاری‌ها تبیین، استخراج و نتیجه‌گیری مولفه‌های سیاست خارجی در مکتب شهید سلیمانی را دغدغه دیپلمات‌های حرفه‌ای تراز انقلاب اسلامی می‌دانند و تاکید می‌کنند که حرکت در این مسیر باید به ویژگی محوری وزارت امور خارجه تبدیل شود. .

وی افزود: یکی از مهم ترین ویژگی های سیاست خارجی در مکتب شهید سلیمانی که برگرفته از سیره امام خمینی (ره) در سیاست خارجی است، هنر تحول در مبانی و ارزش های اسلام است. انقلاب در شاخص ها و معیارهای منافع ملی.

حفاری به نقش وزارت امور خارجه در جنبه های تهدیدآمیز و مثبت طی چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: «هوش راهبردی»، «شجاعت» با ایفای نقش های مثبت و منفی مناسب بر پدیده ها و تحولاتی که هم جنبه تهدید و هم فرصت را در بر می گیرد. برای کشور «تصمیم‌گیری» و «قدرت عمل» جمهوری اسلامی ایران را در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نشان می‌دهد و عملاً «دیپلماسی ایرانی» را با تهدید و استفاده حداکثری و به موقع از فرصت‌ها به الگویی موفق برای راهپیمایی ارزان قیمت تبدیل کرده است. .

معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: تبادل بیش از 5 هیئت سیاسی و اقتصادی از جمله در سطح رئیس جمهور و وزیر امور خارجه بین ایران و کشورهای مختلف در پنج قاره در چند هفته اخیر و دریافت بیش از 50 سند توسعه راه ها. نقشه توسعه و تحکیم روابط دوجانبه نشان دهنده اراده جمهوری اسلامی ایران برای «تامین منافع ملی»، «تسهیل رفاه ملی» و «تثبیت امنیت ملی» از طریق روابط خارجی است.

  تولی تا ولایت فقیه راه براندازی توطئه دشمن است

وی افزود: اینکه دولت همه تخم های سیاست خارجی را در سبد مذاکره قرار نداده، به اراده جدی، تداوم تلاش ها و تلاش جدی دستگاه دیپلماسی برای به نتیجه رساندن مذاکرات لطمه ای وارد نکرده و نخواهد کرد.

وی افزود: دشمنان ملت ایران باید بدانند که ایران که توانسته “کمپین فشار حداکثری آمریکا” را شکست دهد و سران کاخ سفید را مجبور به اعتراف به این شکست مفتضحانه کند، اجازه نخواهد داد صهیونیست ها با بازی ایران هراسی را ترویج کنند. “باج گیری حداکثری.” ایران ستیزی آنها را مشروعیت بخشید.

** گوش شنونده ما از هر انتقاد سازنده ای استقبال می کند و سینه پهن ما هر انتقاد گزنده ای را می پذیرد

حفاری ها گفتند ما سربازان دیپلماسی بعد از رئیس جمهور محترم خلوت نداریم. ما تحت هیچ شرایطی تخطی از ارزش‌های انقلابی و کوچک‌ترین لطمه‌ای به منافع ملی را برنخواهیم داشت.

** رئیس جمهور صعدر در مواجهه با انتقادات، خشم برخی از معامله گران بازارهای سیاسی را برانگیخت

معاون وزیر امور خارجه از سعید صدر رئیس جمهور نام برد و گفت: رئیس جمهور سعید صدر در مواجهه با انتقادات برخی از دلالان بازار بازی های سیاسی را عصبانی کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید