استفاده از شلنگ ممنوع!

14539 خبر اولیه

بر اساس این سرمقاله، تیمز واتر (بزرگترین شرکت آب انگلیس) اعلام کرده است که میلیون ها نفر در لندن با ممنوعیت احتمالی استفاده از شیلنگ آب مواجه هستند.

این شرکت، بزرگترین تامین کننده آب پایتخت، گفت که مخازن، رودخانه ها و سفره های زیرزمینی آن کمتر از حد معمول برای این فصل از سال است.

او از مشتریان می خواهد که مصرف آب خود را از ماه می محدود کنند. این بیانیه گفت که مرحله بعدی “طرح خشکسالی” اعمال ممنوعیت های موقت استفاده از جمله شلنگ های آب است.

پایان/

  وحشت رانت طلبی از سیاست های مردمی دولت

دیدگاهتان را بنویسید