استیضاح وزیر کشور تکذیب شد!

11273 خبر اولیه

به نوشته سرمقاله، استیضاح احمد واحدی و سه وزیر دیگر دولت سیزدهم که صبح امروز در رسانه ها منتشر شد، صحت ندارد و بررسی های میدانی نشان می دهد نام وزیر کشور در میان وزرایی است که استیضاح آنها ارائه شده است. به رئیس مجلس. ندارد.

حسینلی حاجی دلیکانی در اخبار منتشر شده در سایت انتخابات گفت که نام احمد واحدی نیز جزو وزرایی است که مجلس خواهان استیضاح است و بررسی میدانی هیئت تحریریه نشان داد که این خبر صحت ندارد و فقط فاطمی امین و رستم قاسمی و ساداتی خواهند بود. از نژاد بازجویی شدند.

پایان /

  ترفند جدید بهائی برای خانواده های بهائی

دیدگاهتان را بنویسید