اسرائيل؛ ما نمی توانیم ایران را شکست دهیم

11671 خبر اولیه

«اسرائیل از شکست هایش درس نمی گیرد. ما نمی توانیم ایران را شکست دهیم و باید جلوی توهم “شکست دادن” ایران را گرفت.

شکی نیست که توافق هسته ای بسیار بهتر از وضعیتی است که دونالد ترامپ به توصیه و اراده اسرائیل با خروج از آن ایجاد کرد.

اظهارات و سیاست‌های دولت نفتالی بنت نشان می‌دهد که اسرائیل از شکست‌های خود درس نمی‌گیرد و دولت کنونی نیز پا جای پای دولت قبلی گذاشته است. اقدام نظامی علیه ایران و ترور دانشمندان هسته ای آن هرگز برای ما پیروزی به ارمغان نخواهد آورد.

پایان /

  چگونه مرور بی فایده را کنترل کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید