اسرائیل اعتراف کرد: حماس شکست ناپذیر است

6631 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، سایت روزگار اسرائیل در یادداشتی درباره توانمندی حماس و بیهودگی جنگ با این جنبش نوشت:

ممکن است ترور یکی از فرماندهان اسرائیلی حماس برای مدتی اسرائیلی ها را آرام کند، اما واقعیت را تغییر نداده است. همچنین نمی تواند عملیاتی را که در هفته های اخیر انجام شده متوقف کند.

عملیات و جنگ علیه غزه در سال های اخیر چیزی جز دستاوردهای سیاسی برای اسرائیل نبوده است. این بدان معناست که جنگ جدید علیه غزه حماس را متوقف نخواهد کرد. برعکس، ممکن است به ضرر اسرائیل باشد.

ادامه سیاست فعلی اسرائیل هیچ اثر واقعی نخواهد داشت و عملیات استشهادی را متوقف نخواهد کرد. بلکه اسرائیلی ها باید پشت میز مذاکره بنشینند و به راه حل های واقعی فکر کنند.

پایان /

  افزایش مکمل های غذایی در طول تاج

دیدگاهتان را بنویسید