اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص خودروهای بالغ بر ده میلیارد ریال

به گزارش تحریریه، پس از اعلام مالیات مالکان خودروهای مجموعاً بیش از ده میلیارد ریال، در اجرای بند (س) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برگ اجرایی وصول مالیات مذکور برای مالکان خودروهای مشخص شده که تاکنون مالیات سررسیدی را پرداخت کرده اند صادر نشده و از طریق درگاه خدمات الکترونیکی ملی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی اینجانب ابلاغ شده است. tax.gov.ir و همچنین از طریق پیامک اطلاع رسانی شد. لذا این افراد حداکثر یک ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه مذکور نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند. در غیر این صورت وصول مالیات و ده درصد آن از طریق عملیات اجرائی و توقیف و توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به عنوان حق الزحمه منظور می شود.

همچنین مودیان معترض به مالیات اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی می توانند با ثبت «عدم قبولی» در سامانه فوق اعتراض خود را اعلام کنند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود.

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص خودروهای بالغ بر ده میلیارد ریال

پایان/

  آنها عرضه گاز روسیه به اروپا را متوقف کردند

دیدگاهتان را بنویسید