اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی کشور: افراد قابل توجه (صاحبان مشاغل)

13259 خبر اولیه

به گزارش تحریریه به نقل از سازمان امور مالیاتی، بر اساس تصمیم مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 1400 برای اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا تاریخ 1401/04/15 تمدید می شود.

لذا صاحبان مشاغل معتبری که تاکنون اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده و یا فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم را تکمیل نکرده اند، می توانند با استناد به درگاه الکترونیکی خدمات مالیاتی در من از معافیت ها، نرخ های صفر و مشوق های مالیاتی بهره مند شوند. نشانی. tax.gov.ir نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده 100 حسب مورد.

پایان /

  تامین غذای شهری جهان با کشاورزی شهری / نمونه های موفق کشاورزی شهری در دنیا کدامند؟

دیدگاهتان را بنویسید