اظهار نظر سخنگوی دولت درباره افزایش قیمت بنزین در دو منطقه آزاد/ آیا افزایش قیمتی وجود ندارد؟

8721 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، سخنگوی دولت گفت: مقرر شد در جزایر کشم و کیش سهمیه بنزین به جای خودرو بین مردم توزیع شود و قیمت تحویل همان نرخ معمولی 1500 تومان برای بنزین سهمیه‌ای است. 3000 تومان برای بنزین رایگان که هیچ تفاوتی با “نرخ فعلی وجود نخواهد داشت.”

وی گفت: با این تغییر آزمایشی، هر فرد بدون خودرو نیز می تواند سهمیه سوخت با کد ملی خود داشته باشد و با قیمت مناسب به دیگران عرضه کند.
اما دو نکته:
بهادر جهرمی به اظهارات فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس که گفته بود قیمت بنزین باید در این دو جزیره «تحقق یابد» پاسخی نداد.

اگرچه سخنگوی دولت گفته این طرح به معنای افزایش قیمت بنزین نیست، اما مشخص نیست سقف افراد بدون خودرو چقدر است که به گفته وی می توانند سهمیه خود را با قیمت مناسب بنزین بفروشند! و اینکه تا چه حد بنزین رایگان تحویل داده می شود؟

پایان /

  مرگ و میر تاج بیش از 5 میلیون در سراسر جهان است

دیدگاهتان را بنویسید