اعلام حقوق براساس کسر حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در سال 1401

به گزارش تحریریه به نقل از سازمان تامین اجتماعی، بر اساس بخشنامه 22 اسفند 1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تصویب جلسه 19 اسفند شورای عالی کار مبنی بر تغییر روز. حداقل مزد و سایر حداقل دستمزدها و حداقل مزایای پرداختی به کارگران واجد شرایط قانون کار در سال 1401 میزان افزایش دستمزد روزانه براساس کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری به شرح زیر اعلام و اعلام شد:

1- حداقل دستمزد روزانه بر اساس دریافت حق بیمه بیمه شدگان طبق قانون کار و بیمه (به استثنای مشاغل و فعالیتهای تک حقوقی) یک میلیون و 393 هزار و 250 ریال اعلام می شود.
2- سایر سطوح حقوق بر اساس آخرین دستمزد روزانه 1400 معادل 38 درصد به اضافه رقم ثابت روزانه 171722 ریال به شرح زیر افزایش می یابد.

دستمزد روزانه برای 1401 = (171 722 + 1.38 × آخرین دستمزد روزانه برای 1400)

3 – کارفرمایان مشمول قانون کار بر اساس بند (3) مصوبه فوق برای کلیه کارگران اعم از دائم، موقت، مجرد و متاهل ماهانه مبلغ 8 میلیون و 500 هزار ریال (هزینه کالای خانگی) کمک می کنند. از قبیل رفاه و مشوق ها و همچنین به موجب مصوبه 1400/02/26 هیات محترم وزیران مبنی بر پرداخت مبلغ 4500000 ریال به عنوان حق مسکن (از اوایل فروردین ماه 1400) به کارگران تابع قانون به طوری که کارفرمایان. کارگاه های مشمول قانون کار باید طبق بند (5) ماده. (2) قانون تامین اجتماعی و مفاد اجرایی ماده. (39) قانون فوق الذکر مطابق بخشنامه های جدید (5) و (1/1) درآمد در تهیه صورت سود و درآمد در مقایسه با مبالغ ذکر شده همراه با سایر اقلام موضوع کسر حق بیمه اعم از غذای محل کار و … در ستون مربوطه و کسر حق بیمه مربوط و پرداخت آن به شعبه تامین اجتماعی.

لازم به ذکر است چنانچه بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران تا سال 1401 میزان مالیات مسکن ناشی از بیمه شدگان افزایش یابد مراتب مجددا اعلام خواهد شد.

  هم برای رفع تحریم ها تلاش می کنیم و هم تحریم ها را خنثی می کنیم / میز مذاکره را ترک نمی کنیم اما با زیاده خواهی مخالفیم / مردم از پاسخ های مقتدرانه سپاه پاسداران در مرزها قدردانی می کنند

4. طبق بند. ماده 2 مصوبه مذکور و تبصره‌های ذیل و همچنین دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره کل امور مالیاتی کشور و جداول مربوط، کلیه کارفرمایان موظف به پرداخت حقوق پایه سالانه به کارگران مشمول قانون می‌باشند. کارهایی (شامل کارگاه های دارای طرح طبقه بندی و بدون طرح طبقه بندی مشاغل) که «حداقل یک سال سابقه خدمت در همان کارگاه داشته باشند یا یک سال پس از دریافت آخرین پایه سالیانه آن» از مبلغ 70000 ریال در روز کسر می شود. حق بیمه مربوطه و طبق ماده (39) قانون تامین اجتماعی و مقررات اجرایی مربوط به سازمان پرداخت می شود.

شایان ذکر است ملاک محاسبه میزان حقوق پایه سالیانه بر اساس مصوبات سالانه شورای عالی کار و میزان سنوات اشتغال در همان کارگاه و از تاریخ مبنا 1/. 1 / 95 (برای اولین پایه سالانه).

5- هنگام محاسبه حق بیمه بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی به قبل از 1401/01/01، حقوق آنها بیش از حداقل باشد، حقوق روزانه درج می شود (165/885 ریال) در صورتی که در سال 1401 کارفرما از اعزام خودداری کند. لیست و پرداخت حق بیمه به بیمه شدگان مشخص شده و یا عدم افشای آن در لیست مرخصی، حقوق آنها باید به شرح بندهای (2) و (3) فوق تعیین شود که لیست برای آنها ارسال نشده است.

6- حداقل پایه پرداخت حق بیمه به بیمه شدگان طبق بخشنامه (686) برای موارد بیمه شده از تاریخ 1/5/1398 معادل 1.2 حداقل دستمزد مصوب 1398/01/13 همچنان اختیاری خواهد بود. شورا .

همچنین پایه پرداخت حق بیمه بیمه شدگانی که پایه حق بیمه آنها در سال 1400 بیش از رقم روزانه 885165 ریال و سایر سطوح حقوقی معادل 38 درصد به اضافه رقم ثابت روزانه 171722 است ادامه دارد. ریال به روش زیر که هر سال افزایش می یابد اکنون حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر از 1.2 نخواهد بود.

  مذاکرات در 6 ژانویه در وین از سر گرفته می شود / ما باید مذاکرات را در مورد موضوعات کلیدی باقی مانده تسریع کنیم

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1401 = (171 722 + 1.38 × آخرین حق بیمه پرداخت حق بیمه در سال 1400)

7- حداقل پایه پرداخت حق بیمه به بیمه شدگان صاحب مشاغل و مشاغل آزاد در سال 1401 معادل روزانه یک میلیون و 393 هزار و 250 ریال خواهد بود. همچنین بر اساس مفاد بند 4 دستور اداری مورخ 99/12/20، در مواردی که حقوق مبنی بر پرداخت پاداش مشاغل آزاد و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب 1400 شورای عالی کار باشد. ضریب دستمزد مربوطه باید حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1401 رعایت شود.

به عنوان مثال) در سال 1400 بیمه شده با حقوق پایه روزانه 2035879 ریال برای افراد حرفه ای خوداشتغال قرارداد بیمه منعقد می کند. با توجه به اینکه مزد روزانه مذکور برابر با 3/2 در مقابل حداقل دستمزد سال 1400 می باشد لذا دستمزد بر اساس پرداخت حق بیمه روزانه وی در سال 1401 معادل فرمول زیر 3204475 ریال خواهد بود.

پایه حقوق برای پرداخت حق بیمه در سال 1401 = (1393250% نسبت متناظر حقوق به حداقل دستمزد در سال 1400 برابر با 2.3)

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه به ایرانیان بیمه شده خارج از کشور و بیمه های مورد توافق طبق دستور اداری مورخ 99/12/20 خواهد بود.

8- کلیه پرداختی های این مستمری به مشمولان بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنها از تاریخ 1401/01/14 به بعد می باشد مشروط به حداقل دستمزد سال 1401 بوده است. همچنین پرداخت این مقرری بیکاری سالهای گذشته که در سال 1401 ادامه داشت و میزان آن کمتر از حداقل دستمزد در سال 1401 بود تا اینکه میزان حداقل مزد در سال 1401 بازگردانده شد.

  قسمت چهارم سریال حسن فاطی جیران + زمان پخش و لینک دانلود

9- ضریب حقوق رانندگان حمل و نقل بین شهری بار و مسافر به موجب بند (7) جلسه مورخ 1381/3/26 هیئت مدیره و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 به شرح زیر تعیین و از تاریخ 1/1/1401 د. زمینه دریافت حق بیمه و ارائه تکالیف قانونی تعیین خواهد شد.

12457 خبر اولیه

با توجه به مراتب فوق، حقوق ثابت روزانه رانندگان مشمول قانون تامین اجتماعی برای رانندگان حمل و نقل بین شهری بار و مسافر (ضریب 1.5) معادل 2.090.000 ریال برای رانندگان مینی بوس و مسافران (ضریب 2) می باشد. (1) معادل 1672000 ریال سایر رانندگان و تاکسیرانان، وانت و مینی بوس های درون شهری (ضریب 1/1) معادل 1533000 ریال تعیین می گردد.

10- ضرایب مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (4) هزار و چهارصد و پنجاه و پنج» جلسه مورخ 92/10/23 هیأت مدیره محترم سازمان به شرح ذیل تعیین می گردد. 1/1/1401 مبنای احراز حقوق بیمه و تعهدات قانونی است.

الف) – کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) 1.4 برابر حداقل دستمزد
ب) – کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، دستیار صنعتگر) 1.3 برابر حداقل دستمزد.
ج) – کارگر درجه سه (کل کارگر) 2/1 برابر حداقل دستمزد

بر اساس بند فوق، حق بیمه کارگران ساختمانی باید بر اساس میزان مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنها و بر اساس حقوق روزانه سمت مربوط با اعمال ضرایب 1.2، 1.3، 1.4 برابر حداقل دستمزد باشد. (به ترتیب 1.672.000، 1.811.000 و 1.951.000 ریال) باید بر اساس سطح صلاحیت آن کارگران و بر اساس مصوبات هیئت مدیره محاسبه و وصول شود.

11- با توجه به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و هیات امنای تامین اجتماعی، حداکثر روزمزدی که از ابتدای سال جاری از بیمه تامین اجتماعی کسر می شود، 7 برابر حداقل دستمزد روزانه می باشد.

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید