افزایش استفاده از محدودیت های الکترونیکی در زندان ها

در سه ماه گذشته تعداد زندانیان تحت پوشش بازداشت الکترونیکی تقریبا دو برابر شده است.

به گزارش رجانیوس، گلم علی محمدی رئیس سازمان زندان ها گفت: در زمینه اوراق الکترونیکی کم نداریم. هم اکنون 3200 بند الکترونیکی در زندان های تمامی استان ها وجود دارد.

به گفته وی، طی 2 هفته 12 هزار و 500 اوراق الکترونیکی به تعداد اوراق موجود اضافه می شود.

پیش نویس بخشنامه استفاده از این اوراق به رئیس قوه قضائیه ارائه شده است تا در صورت تصویب، این بخشنامه به محاکم سراسر کشور ابلاغ شود.

  پاسخ پلیس به شکایت دانشجویان از بازیگران

دیدگاهتان را بنویسید