افزایش درآمد مالیاتی در بخش اجاره املاک

5194 خبر اولیه
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق 157 درصدی مالیات بر درآمد املاک استیجاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این تحقق نتیجه اجرای برنامه های هوشمندسازی نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی در سال گذشته.

  فرصت تولید واکسن ضد تاج به صورت قرص در آینده

دیدگاهتان را بنویسید