افزایش قیمت خودروهای گازسوز – نقد رسانه های تحریریه

7260 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، افزایش قیمت خودروهای گازسوز پس از تصمیمات جدید دولت آغاز شد به گونه ای که برای هر کارت ملی به جای هر خودرو سهمیه 20 لیتری بنزین اختصاص داده شد که تصمیم درستی است و شامل افراد بدون خودرو می شود. خودرو، قیمت بنزین غیر یارانه ای افزایش چشمگیری داشته است.

در صورت رعایت قانون و استفاده 90 درصد از فوب خلیج فارس، قیمت بنزین آزاد بیش از 20 هزار تن (با دلار فعلی) خواهد بود و انتظار می رود مردم به دلیل نبود هیبریدی، به خودروهای بنزینی روی بیاورند. خودروها و خودروهای برقی در ایران، خودروهای بنزینی در حال تبدیل شدن به تنها گزینه ممکن هستند.

این امر باعث افزایش چشمگیر قیمت خودروهای گازسوز می شود که به ویژه برای تاکسی ها به صرفه است.

پایان /

  فصل سوم گاندو کلیدی است

دیدگاهتان را بنویسید