افزایش قیمت مسکن کمتر از تورم است

12895 خبر اولیه

به گفته ویراستاران؛ روانشادنیا کارشناس بازار مسکن گفت: پیش بینی اصلی برای سال 1401 این بود که بازار مسکن کمتر از نرخ تورم کل باشد. این بدان معنا نیست که افزایش قیمت مسکن متوقف خواهد شد. در حال حاضر با وجود افزایش حدود 33 درصدی قیمت سالانه مسکن در تهران، تورم کل 52 درصد است که موید افزایش کمتر قیمت مسکن نسبت به تورم است.

وی در خصوص تاثیر اخبار مثبت مذاکرات هسته ای بر اقتصاد ایران گفت: اگر مذاکرات منجر به کاهش نرخ ارز شود و این کاهش قابل توجه باشد، می توان به ثبات در بازار مسکن امیدوار بود. به شرطی که کاهش نرخ ارز قابل توجه بوده و ادامه داشته باشد.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی طی سه چهار سال گذشته، وضعیت تولید مسکن چندان مناسب نیست، اما تجربه نشان می‌دهد که تقاضا با سرعت بیشتری بر تعداد معاملات و سطح قیمت‌ها در بازار مسکن تأثیر می‌گذارد. . وی گفت: تاثیر رکود ساخت و ساز بر بازار مسکن در میان مدت و بلندمدت مشهود است. بنابراین اگر به افق سال 1401 نگاه کنیم، می توان گفت که بحث نرخ ارز و شرایط کلی اقتصادی می تواند جهت گیری بازار ملک را مشخص کند.

روانشاد گفت: معاملات مسکن در خرداد هم شامل مصرف و هم سرمایه می شود. در بخش مصرف از ماه های گذشته کسانی بودند که انتظار داشتند در شرایط ثبات خرید را به تعویق بیندازند. در برخی موارد انتظار کاهش قیمت مسکن را داشتیم که این اتفاق نیفتاد و این افراد در اردیبهشت و خرداد وارد بازار مسکن شدند. گروه دیگر شامل تقاضای سرمایه است که هر زمان که احساس کند برای کسب سود یا حفظ سرمایه در حال افزایش است، وارد بازار می شود.

  ارتش سوئیس استفاده از واتس اپ، سیگنال و تلگرام را ممنوع کرده است

وی انعقاد حدود 14 هزار معامله مسکن در خرداد 1401 را قابل توجه دانست و یادآور شد: این حجم از معاملات از سال 1388 انجام نشده است که نشان از تحریک تقاضا دارد.

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید