افزایش مستمری بازنشستگی در سال 1401

10874 خبر اولیه

این جلسه با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران، رئیس ایثارگران مجلس شورای ملی و همچنین معاونین و روسای مربوطه تامین اجتماعی جهت اتخاذ بهترین تصمیم در سال 1401 تشکیل شد. ، پس از بحث و تبادل نظر عمیق بین نمایندگان مستمری بگیران و مدیران تامین اجتماعی، مقرر شد در هفته جاری جلسات کارشناسی و تخصصی برگزار شود. با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مستمری بگیران جهت افزایش و افزایش میزان مستمری و ایجاد رضایتمندی برای این قشر محترم.

دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در اولین روز کاری پس از عید نوروز با حضور در جلسه ای با حضور نمایندگان کانون های بازنشستگی از افزایش عادلانه مستمری ها در سال 1401 خبر داد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پایان ابراز امیدواری کرد: اتخاذ تصمیمات صحیح موجب رضایتمندی بازنشستگان و ایجاد انصاف در پرداخت ها شود که هدف این سازمان است. حرکت خواهیم کرد.

پایان /

  خبر خوب؛ برنج ارزان می شود

دیدگاهتان را بنویسید