افزایش مکمل های غذایی در طول تاج

کبریایی زاده گفت: مصرف مکمل های غذایی در دوران تاج گذاری با افزایش چشمگیری مواجه است.

به گزارش رجانیوس، عباس کبریایی زاده رئیس اتحادیه مکمل های غذایی و رژیمی در نشست خبری تولید فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های غذایی گفت: امروز بیش از 95 درصد کشور به مواد غذایی و مکمل های غذایی نیاز دارد.

وی گفت: همزمان با تشکیل اتحادیه، 25 شرکت در زمینه تولید مکمل های غذایی و غذایی فعال بودند که 10 تا 15 درصد تولید آنها را ویتامین ها و مکمل های غذایی تشکیل می دهد، اما امروز این آمار بیش از 100 شرکت فعال است. در حرفه تولیدی: مکمل های ویتامینی، دارویی و ورزشی بالغ و همچنین صادرات و حضور در بازارهای منطقه وجود دارد.

وی افزود: مصرف مکمل ها در درمان کووید 19 حائز اهمیت است و تعداد مکمل ها برای این منظور افزایش چشمگیری داشته است. همچنین با تامین زیرساخت ها نگران کمبود مکمل ها نیستیم ضمن اینکه سیاست آزادسازی نرخ ارز مکمل ها در بهترین زمان انجام می شود.

  آیا سفیر ایران در دانمارک یک تماشاگر بی طرف است یا حافظ حقوق ایران؟

دیدگاهتان را بنویسید