افزایش وام ضروری بازنشستگان – تحریریه

10982 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با حضور سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و تعدادی دیگر از معاونان و مدیران بانک ها، برای تقویت همکاری ها حضور داشت. توسعه خدمات بانکی بر صادرات به بازنشستگان و شرکت های مرتبط با صندوق به عنوان بانک فعال صندوق بازنشستگی کشوری تاکید شد.

اسکندری بر لزوم افزایش سقف وام و تسهیلات مستمری بگیران و کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد و گفت: افزایش وام پرداختی بانک صادرات به صندوق و ارتقای سقف تسهیلات بازنشستگان گرانقیمت تحت پوشش این صندوق حداقل است. امیدواریم این عملیات مهم با همکاری و مساعدت بانک صادرات عملیاتی شود.

سیدضیاء ایمانی مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز گفت: افزایش وام و ارتقای سطح تسهیلات مستمری بگیران کشوری و فرزندان آنان، همکاری در اجرای طرح های حمایتی و سایر خدمات اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری و نیز تامین به تسهیلات برای شرکت های تابعه صندوق صادرات توجه ویژه ای دارد.

گفتنی است در این دیدار طرفین توافق کردند وام های ضروری بازنشستگان تحت پوشش این صندوق را که قبلاً 12 میلیون تن تعیین شده بود به 15 میلیون تن افزایش دهند و پس از انجام مقدمات لازم، در تیرماه افزایش یابد. .

پایان /

  افشای نماینده؛ خودروسازان تحویل خودرو را متوقف کرده اند

دیدگاهتان را بنویسید