افزایش 30 درصدی عرضه خودرو

12018 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، افزایش 30 درصدی عرضه خودروهای خارجی در سایت های اینترنتی نشان می دهد که انتظارات برای آینده بازار خودرو مثبت و رو به جلو است. با این حال، کاهش جزئی در قیمت های حراج مشاهده می شود.

خبر آزادسازی واردات خودرو به افزایش چشمگیر عرضه خودرو به ویژه در حوزه خودروهای خارجی منجر شده است، اما اختلاف نظر کارکنان وزارت صمت و اعلام مواضع مبهم آنها باعث شده تا شاهد کاهش چشمگیر نباشیم. قیمت. از آنجایی که بخشنامه های لازم برای آزادسازی واردات صادر نشده و بازار نمی تواند تصمیم بگیرد که در چه دسته هایی وارد شود تا واکنش مناسبی از خود نشان دهد.

پایان /

  تجربه بد بانک ها از امضای قرارداد نهضت ملی مسکن

دیدگاهتان را بنویسید