اقتصاددان ارشد دولت هنوز در باغ نیست!

16572 خبر اولیه
صالح آبادی: در پایان آبان ماه امسال پایه پولی 20.5 درصد و رشد نقدینگی 20.2 درصد نسبت به پایان اسفند بود و پیش بینی می شود در پایان سال به کمتر از 30 درصد رشد نقدینگی برسیم.

  شهادت سرباز گمنام امام زمان (عج) در زابل

دیدگاهتان را بنویسید