امکان معافیت از مقررات واردات خودرو

15047 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، روح اله عباسپور درباره آئین نامه ای که برای واردات خودرو نوشته شده است، گفت: مجلس برای ساماندهی بازار خودرو واردات را تصویب کرد و انتظار داریم در آیین نامه مدون، اهداف قانونگذار و در چارچوب قانون مدنظر قرار گیرد. چارچوب طبیعتاً من هنوز این آیین نامه را نخوانده ام، اما اگر این آیین نامه با چهارچوب قانون مصوب مجلس مغایرت داشته باشد، مجلس می تواند آن آیین نامه را لغو کند.

سخنگوی کمیسیون صنعتی شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه واردات خودرو یکی از ضروریات است، تصریح کرد: به منظور ایجاد رقابت در صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و رعایت کاهش قیمت خودرو. و حمایت از مصرف کننده، واردات خودرو این امر ضروری و هدف اصلی قانونگذار از تصویب واردات خودرو است.

عباسپور در پایان تاکید کرد: قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را در سال 1385 به تصویب رساندیم و قانون جدید مصوب مجلس برای ساماندهی بازار خودرو برای حمایت واقعی از مصرف کنندگان خودرو است. تنظیم واردات خودرو نیز باید در چارچوب قانون باشد وگرنه قابل قبول نیست.

منبع: ایسنا

پایان/

  بهار 57; انقلابیون، قهرمانی جهان و تیم ملی/ آیا انقلابیون ورزش را وارد عرصه سیاست و مبارزه می کنند؟

دیدگاهتان را بنویسید