انتشار اخبار عجیب و خنده دار بین المللی

رسانه های لندن در چند روز اخیر برای تداوم اغتشاش، اخبار عجیب فرار مقامات ارشد ایران را به گوش می رساند!

  عدم تحویل خودرو سرلوحه شکایات خودروسازان است

دیدگاهتان را بنویسید