انتشار اوراق بهادار ارزی برای آرامش بازار ارز

12779 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، علی صالح آبادی درباره نوسانات بازار ارز و نحوه مدیریت آن گفت: بیشترین ذخایر ارزی اسکناس در تاریخ کشور را داریم، بنابراین مشکلی برای متعادل کردن عرضه و تقاضا در ارز نداریم. ما از بازار ارز استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: در بحث تقاضا سعی می کنیم در بحث ارز، بازار نیما و سازمان ارز به کسانی که تقاضای واقعی دارند پوشش کامل بدهیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال ایرنا درباره نرخ سود اوراقی که به زودی منتشر می شود، گفت: این اوراق به صورت پروژه ای است یعنی ابتدا پروژه تعریف شده و سپس اوراق برای تامین مالی اوراق منتشر می شود. این پروژه.

صالح آبادی در ادامه با بیان اینکه زمان اجرای پروژه مشخص است، ادامه داد: زمان آن معمولا دو یا سه سال است و سررسید اسناد بستگی به پروژه ای دارد که مشخص می شود. وثیقه به صورت ارزی است یعنی تاکید می شود که بازپرداخت اصل و سود هر دو ارزی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پروژه هایی شناسایی و انتخاب می شوند که باید درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته باشند که ارز قابل پرداخت باشد.

منبع: ایرنا

پایان /

  رئیس تعارف را کنار می گذارد و نیروهای ناکارآمد را جایگزین می کند

دیدگاهتان را بنویسید