انتقال شهرک مسکن مهر از پرند به پردیس با لابی نماینده مجلس!

10952 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، بر اساس مستندات موجود، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در نامه ای به رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت سایبری با اشاره به نامه № …. مشاور وزیر راه و مدیر عامل شرکت به درخواست «ا.گ» در رابطه با درخواست افتتاح حساب «ا.گ»، خریدار پروانه مسکن مهر «دی کیو» خواستار ادامه مراحل ثبت نام است. و انتقال مسکن مهر و افتتاح حساب.

رئیس سابق شرکت عمران پردیس در نامه ای به یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ایران تاکید کرد:

استرداد نامه شماره … از … شرکت در خصوص رسیدگی به درخواست آقای «ا.گ» با کد ملی … خریدار پروانه مسکن مهر «آقا. انتقال امتیاز از شهرستان پرند به پردیس با توجه به ظرفیت یک نفر جهت تخصیص واحد طبق ضوابط و مقررات الزامی است.

در نهایت عضو سابق هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ایران طی نامه ای به سرپرست سابق شرکت عمران پردیس از موافقت مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با جابجایی شهرک مسکونی شاکی خبر داد و خواستار ادامه آن شد. فرآیند ثبت نام واگذاری مسکن مهر ذکر شد.

به گزارش … در حالی که متقاضیان مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران (پرند، هشتگرد و پردیس) حدود 12 سال است که منتظر تحویل خانه مجردی خود هستند، کارمندان شهرهای جدید به سادگی حق خود را از دست می دهند.

در حال حاضر هزینه یک واحد مسکن مهر در شهر جدید بین 300 تا 450 میلیون تن است، در حالی که هزینه یک واحد مسکن مهر در پردیس و تحویل به AS حدود 1.2 میلیارد تن است.

  دستگاه لیزر کیوسویچ و کارایی آن

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید