اولین فیلم از محل شهادت آرمند علی وردی

در این ویدیو اولین فیلم از محل شهادت شهید بسیجی مظلوم آرمانعلی واردی لحظاتی پس از شهادت را مشاهده خواهید کرد.

  آیا باقری باید از ریاست تیم مذاکره کننده هسته ای برکنار شود؟

دیدگاهتان را بنویسید