اولین کلید آزمون دکتری 1401 منتشر شد

کلید اولیه آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال 1401 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

به گزارش رجانیوس، آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال 1401 صبح روز جمعه 6 اسفند 92 برگزار شد و در آزمون دکتری سال 1401 تعداد 186 هزار و 556 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد حدود 81 هزار زن و حدود 105 هزار مرد.

متقاضیان دکتری 1401.

آزمون دکتری سال 1401 در 96 شهر کشور برگزار شد که در 96 شهرستان، 189 حوزه اصلی، 597 حوزه و 5905 کلاس و سالن مجزا برای حوزه امتحانی در نظر گرفته شد.

داوطلبان دکتری 1401 (نیمه متمرکز) می توانید کلید اولیه دکتری 1401 را ببینید.

پذیرش دانشجوی دکتری در سال 1401 بر اساس قانون « سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» مصوب 18 اسفند 1394 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو مشارکت می کند. در دوره های کارشناسی ارشد

مدرک دکتری: ارزیابی و پذیرش برای پذیرش در دوره دکتری منقطع بر اساس معیارهای زیر است:

1 تست متمرکز (50%)

2. سوابق آموزشی، علمی و فنی (20%).

3. مصاحبه علمی و ارزشیابی عملی (30%)

مدرک دکتری پژوهش محور: ارزیابی و پذیرش مدرک دکتری پژوهش محور منقطع بر اساس معیارهای زیر است:

1 تست متمرکز (30%)

2. سوابق آموزشی، علمی و فنی (20%).

3. مصاحبه علمی و بخش عملی (30%)

4. تهیه طرح (20%)

  ملاحظات ژئوپلیتیک روسیه در تهاجم به اوکراین

اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و سنجش مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و … توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام می شود.

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی آزمون متمرکز دکتری (دکتری) در سال 1401، ضرایب امتحانات، آزمون زبان با ضریب (1)، آزمون صلاحیت تحصیلی با ضریب (1) است. ) و آزمون دروس تخصصی به ترتیب در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب (4).

ارزشیابی و پذیرش در کلیه مقاطع اعم از روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پردیس های خودگردان، پیام نور، موسسات غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی مطابق قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات هیأت مدیره مربوطه انجام خواهد شد. .

دیدگاهتان را بنویسید