ایرانیان نیز به کشوری پر از کشتار و غارت آفریقایی تبعید شده اند!

6542 خبر اولیه

طبق سرمقاله با سیاست جدید اتخاذ شده از سوی کشور اروپایی بریتانیای کبیر، پناهجویان ایرانی در این کشور نیز به کشوری پر از قتل و سرقت در آفریقا یعنی رواندا که تاریخچه نسل کشی وحشتناکی دارد، تبعید خواهند شد!

در مورد اخیر، سه ایرانی در میان پناهجویان وجود دارند که پس از ورود به انگلستان، قصد داشتند پس از مدتی سرگردانی در کمپ‌های پناهندگان، از قوانین بریتانیا برای اخذ اقامت استفاده کنند، اما با تغییری اساسی در سیاست‌ها مواجه شدند و به آفریقا روی آوردند.

بریتانیا تصمیم گرفته است که هزینه کمپ های دولت رواندا را پرداخت کند و بدون تحمیل هزینه های جدید از شر پناهجویان ناخواسته خلاص شود.

رواندا پس از ایفای نقش فرانسه در نسل کشی معروف 1 میلیون نفر در دهه 1990 بین قبایل هوتو و توتسی، زبان فرانسه را رها کرد و زبان انگلیسی را با فرانسوی جایگزین کرد.

پایان /

  ناکامی قاضی زاده هاشمی در بنیاد شهید و موفقیت مسکو!

دیدگاهتان را بنویسید