ایران برنده دعوای «دکل گمشده» شد.

به گزارش رجانیوس، رضا نوشادی در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: همه از سکوی مفقودی ۴۰ میلیون یورویی صحبت می کردند که مربوط به وزارت نفت نبود و متعلق به یک شرکت خصوصی بود، اما نام شرکت های نفتی را کنار آن نوشتند. کارگران

وی ادامه داد: در پی بازگشت تحریم ها، شرکت فرانسوی سفره گاز به توافق خود با ایران عمل نکرده است. این قرارداد با یک شرکت ذخیره سازی گاز منعقد شد و پس از فسخ این شرکت به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران واگذار شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: شرکت فرانسوی سفره گاز در دیوان داوری بین المللی 26 میلیون یورو علیه ایران درخواست کرده است و در حالی که ما بیشتر از زیان در داوری بین المللی مطلع هستیم و رسانه ها و مطبوعات نیز با آنها برخورد می کنند. به تفصیل، اما این بار آنها را ادعا کردیم و خلاف آن را ادعا کردیم.

نوشادی تاکید کرد: نتیجه پیگیری رای اولیه دیوان بین المللی داوری بهمن ماه گذشته این بود که نه تنها 26 میلیون یورو تایید نشد، بلکه باید 13 میلیون یورو به ما پرداخت شود که رقمی نزدیک به پلتفرم گمشده است.

وی با بیان اینکه کل پرونده توسط یک وکیل ایرانی در حال رسیدگی است، افزود: فقط گزارشی از وضعیت یک میلیون و 500 هزار یورویی با ما داشتند که برای مشخص شدن وضعیت پرونده آن را مسدود کرده بودیم و پیش بینی شده بود که ما هم ما قبول کردیم از طرفی طرف فرانسوی درخواست اقدام کرد که رد شد.

  باز شدن صفحه جدیدی در روابط سیاسی تهران و ابوظبی پس از 7 سال / امارات: انتظار داریم سفیر خود را به ایران بفرستیم و روابط را از سر بگیریم

دیدگاهتان را بنویسید